ຕິດຕໍ່ເຮົາ

Contact

 •   

  Address

  ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີຫອມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 •   

  Phone

  020 5539 5599; 020 2203 4502

 •   

ແຜນທີ

ຟອມຕິດຕໍ່ເຮົາ